Uwagi dotyczące ustawy o sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (ElektroG)

Sprzęt elektryczny i elektroniczny nie należy do odpadów domowych, ale należy go zbierać, segregować i wyrzucać oddzielnie.

Stare baterie lub akumulatory, które nie są na stałe zainstalowane w urządzeniach, należy przed wyrzuceniem wyjąć! Ich usuwanie reguluje ustawa o bateriach.

Aby bezpiecznie wyjąć baterie lub akumulator z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i instalacji.

Właściciele i użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani prawnie do zwrotu go po zużyciu.

Przede wszystkim zwracamy uwagę, że stary sprzęt elektryczny i elektroniczny można bezpłatnie oddać we wszystkich punktach odbioru lub zbiórki podlegających prawu publicznemu (np. miejskie centra recyklingu).

Istnieją również następujące opcje zwrotu:

1. W punkcie sprzedaży urządzenia elektrycznego, jeśli sprzedawca jest zobowiązany do odebrania go lub sam się do tego zobowiązał.

2. Odbiór przez AL-KO po uprzedniej konsultacji.

Stare urządzenia są zbierane w wyżej wymienionych punktach, a następnie wysyłane do ponownego wykorzystania, recyklingu lub innych form odzysku.


Więcej informacji:

Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za usunięcie swoich danych osobowych ze starego urządzenia do utylizacji!

Symbol przekreślonego kosza do śmieci oznacza, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi:

 

 

Kryteria odbioru sprzętu elektrycznego (ElektroG):

  • Stare urządzenia o zewnętrznej długości krawędzi ≤ 25 cm można zwrócić bezpłatnie do AL-KO, pod warunkiem, że nie są to ilości hurtowe.
  • Kupując nowe urządzenie za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, możesz bezpłatnie zwrócić stare urządzenie do firmy AL-KO. Musimy zostać o tym poinformowani niezwłocznie po zawarciu umowy kupna. Ponadto stare urządzenie musi zasadniczo mieć te same funkcje, co nowe urządzenie. Jeśli jeden z dwóch wyżej wymienionych wymogów nie zostanie spełniony, możemy odmówić zwrotu. Jeżeli jedno z dwóch kryteriów jest spełnione, prosimy o kontakt telefoniczny lub pisemny. Otrzymasz wtedy etykietę zwrotną lub zorganizujemy odbiór Twojego starego urządzenia (w zależności od rozmiaru). W przypadku wysyłki lub odbioru starego urządzenia przesyłką kurierską prosimy o odpowiednie zapakowanie urządzenia. 

Uwagi do ustawy o bateriach (BattG)

Sprzęt elektryczny i elektroniczny nie należy do odpadów domowych, ale należy go zbierać, segregować i wyrzucać oddzielnie.

Aby bezpiecznie wyjąć baterie lub akumulator z urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi i instalacji.

Właściciele i użytkownicy sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani prawnie do zwrotu go po zużyciu.

  • Dostępne są następujące opcje zwrotu:

1. W publicznych punktach składowania i zbierania (np. miejskie centra recyklingu).

2. W punktach sprzedaży baterii lub akumulatorów.

3. W punktach sprzedaży AL-KO pod warunkiem, że nie są to ilości hurtowe.


Więcej informacji:

Stare baterie mogą zawierać zanieczyszczenia lub metale ciężkie, które mogą szkodzić środowisku i zdrowiu ludzi, dlatego tak ważny jest ich prawidłowy recykling.


Symbol przekreślonego kosza do śmieci oznacza, że sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem z odpadami domowymi:


 

 

Jeśli symbole Hg, Cd lub Pb znajdują się również poniżej symbolu kosza na śmieci, oznacza to:

  • Hg: bateria zawiera ponad 0,0005 % rtęci,
  • Cd: bateria zawiera ponad 0,002 % kadmu,
  • Pb: bateria zawiera ponad 0,004 % ołowiu

 

Uwaga dotycząca utylizacji zużytego oleju

Zakupiony u nas olej napędowy lub przekładniowy można oddać 

1. W publicznych punktach składowania i zbierania (np. miejskie centra recyklingu).

2. W punktach sprzedaży AL-KO pod warunkiem, że nie są to ilości hurtowe.